Siedziba:

ul. Dolna Panny Marii 5,
20-010 Lublin

Skontaktuj się z nami:

516 200 604

 

Przed wysłaniem zapytania przeczytaj poniższe informacje:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych
osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Artur Sienkiewicz, prowadzący
działalność gospodarcza pod nazwą VIP Artur Sienkiewicz, NIP:7121680635, REGON: 146133311, dane
kontaktowe: nr telefonu 516 200 604, adres e-mail info@vip.lublin.pl.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana
zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak
i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zapytania zgłoszonego za pośrednictwem naszej strony
internetowej.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi
na zapytanie, nie dłużej jednak niż 14 dni.
Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w
sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana
zachowań i preferencji.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na
zapytanie zgłoszone za pośrednictwem strony internetowej;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej
drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-
mail lub numer telefonu komórkowego.